External Nedir?

Rel=’external’, ile aynı işlevi gören bir koddur. Bu kodlar her ne kadar aynı işlevi görse de, external kodu son web teknolojilerine geçimli olarak oluşturulmuş bir koddur.

External kodunu da target gibi nofollow yapmak natürel ki olasıdır. Bunun için rel=”external” koduna nofollow kodunuda ilave ediyoruz ve şöyle oluyor;

rel=’external, nofollow’

Target Nedir?

Target kodu, linke tıklanıldığı zaman sayfanın nasıl açılcağını tanımlayan koddur. Misalin, biçiminde kullanılarak linkin yeniş sayfada açılması sağlanabilir. Ancak target artık aktüel web teknolojileri tarafından Onaylanmayan bir koddur. Dolayısıyla bu kod yerine yeni pencereleri Rel=’external’ ile açmak SEO açısından ehemmiyetlidir.

Target ile External Arasındaki Farklar Nelerdir?

Target kodu, daha önceki bir koddur ve artık w3c standartlarına uymamaktadır. Bu sebeple artık yeni pencere açma kodları yazılırken external kodu seçim edilir.
Alttaki kısımdan daha önceki ve yeni kod arasındaki farkı kavrayabilirsiniz.

Daha Önceki Kod;
<a href='https://www.seohocasi.com' target=’_blank’>Yeni Bir Pencere Aç

Yeni Kod;
<a href='https://www.seohocasi.com' rel=’external’>Yeni Bir Pencere Aç

“rel” kodunun reel emeli, rastgele bir linki yeni pencerede açtırma olmadığı için yeni kodu kullanırken, dolaysız sitenize yapıştırırsanız çalışmaz. JavaScript kodları ile bu kodun çalışmasını sağlayabilirsiniz.
JavaScript kodları;

function  HariciLinkler {
if  !document.getElementsByTagName return;
var  linkler = document.getElementsByTagName"a";
var  linklerAdet = linkler.length;
for  var i=0; i<linklerAdet; i++ {
var tekLink = linkler[i];
iftekLink.getAttribute"href" && tekLink.getAttribute"rel" == "external" {
tekLink.target  = "_blank";
}
}
}window.onload =  HariciLinkler;

Üstte belirmiş olduğum JavaScript kodlarını, rel kullandığımız sayfaya, tagları arasına koyarak yapıştırıyoruz.

Böylece rel koduna, yeni pencerede açma işlevini vermiş oluyoruz.