PEST Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

Siyasi: PEST analizinin siyasi yönü, hükümet politikasının ve/veya mevzuattaki değişikliklerin ekonomiyi, spesifik sektörü ve söz konusu kuruluşu etkilediği alanlara odaklanır. Bir kuruluşu özellikle etkileyebilecek politika alanları arasında vergi ve iş kanunları yer alır. Bir ulusun veya bölgenin genel siyasi ikliminin yanı sıra uluslararası ilişkiler de organizasyonu büyük ölçüde etkileyebilir.

 • Teknolojik bileşen için yapay zekanın büyümesi, inovasyon, araştırma ve geliştirme, sosyal ağ oluşturma ve siber güvenlik gibi alanları değerlendirmelisiniz.
 • Veri analizi, varsayımlar yerine gerçek verilere dayalı olarak bilinçli kararlar almamızı sağlar. 
 • PEST analizi bir kuruluşun piyasada daha rekabetçi olabilmek için faaliyetlerini etkileyen önemli dış faktörleri değerlendirebildiği bir yönetim yöntemidir. Analiz, işletmelerin rekabet avantajı elde etmek ve uzun vadeli başarılarını sürdürmek için dış çevrelerini sürekli olarak gözlemlemelerine ve değerlendirmelerine yardımcı olur. Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik faktörlere odaklanan PEST analizinde bu dört alan bu modelin merkezinde yer almaktadır. PEST analizi ne demek sorusunun ayrıntılı cevabı içinse bu dört faktörün detaylarını incelemek gerekir.

  PEST analizi bir kuruluşun piyasada daha rekabetçi olabilmek için faaliyetlerini etkileyen önemli dış faktörleri değerlendirebildiği bir yönetim yöntemidir. Analiz, işletmelerin rekabet avantajı elde etmek ve uzun vadeli başarılarını sürdürmek için dış çevrelerini sürekli olarak gözlemlemelerine ve değerlendirmelerine yardımcı olur. Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik faktörlere odaklanan PEST analizinde bu dört alan bu modelin merkezinde yer almaktadır. PEST analizi ne demek sorusunun ayrıntılı cevabı içinse bu dört faktörün detaylarını incelemek gerekir.

  PEST Analizinin Bileşenleri

  Pest analizinde yer alan faktörler, işletmenin faaliyet gösterdiği pazarı etkileyen çeşitli dış faktörleri kapsar ve işletmenin stratejik kararlarını şekillendirirken dikkate alınması gereken önemli unsurları temsil eder. Pest analizi faktörleri kısaca şu şekilde açıklanabilir:

  Siyasi:

  Ekonomik:

  Sosyal:

  Teknolojik:

  PEST Analizi Nasıl Yapılır?

  PEST analizi yapmak için her kategori altındaki farklı faktörleri (politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik) ve bu faktörlerin işinizi nasıl etkilediğini göz önünde bulundurmalısınız. Daha önce yapılmış pest analizi örneği inceleyerek de bu analizi nasıl yapabileceğinize dair fikir edinebilirsiniz.

 • Siyasi bileşen için örneğin yasaları, düzenlemeleri, hükümet politikalarını ve tarifeleri değerlendirirsiniz. 
 • Siyasi bileşen için örneğin yasaları, düzenlemeleri, hükümet politikalarını ve tarifeleri değerlendirirsiniz. 

  Ekonomik bileşen için değerlendireceğiniz konulardan bazıları finansmana erişim, yaşam maliyeti, faiz oranları, enflasyon ve işgücü maliyetlerini içerecektir. 

  Sosyal bileşen için tüketici eğilimlerini ve davranışlarını, eğitimi, servet dağılımını, nüfus artış oranlarını ve sağlığı göz önünde bulundurabilirsiniz.

  Teknolojik bileşen için yapay zekanın büyümesi, inovasyon, araştırma ve geliştirme, sosyal ağ oluşturma ve siber güvenlik gibi alanları değerlendirmelisiniz.

  Bu analiz, işletmenizin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemenize, fırsatları ve tehditleri tanımanıza yardımcı olur. Bu nedenle, PEST analizi düzenli olarak güncellenmeli ve iş stratejilerinizi belirlerken temel bir referans noktası olarak kullanılmalıdır.

  PEST Analizi Ne Sıklıkta Yapılmalıdır?

  PEST analizi işletmenin istediği sıklıkta yapılabilir. Faiz oranlarındaki değişiklik, yeni hükümet politikaları veya yeni teknolojinin tanıtılması gibi bir işletmeyi etkileyebilecek önemli değişiklikler olduğunda PEST analizi yapmak oldukça önemlidir. Analizin güncelliğini kaybetmemesi için çalışmanın sıklıkla tekrar edilmesi önerilir.

  PEST Analizi Avantajları Nelerdir?

  Pest analizi sunduğu veriler ve getirdiği avantajlarla birçok işletmenin tercih ettiği bir çalışmadır. Bu avantajlar kısaca şöyle sıralanabilir:

  Dış Çevreyi Anlama ve Öngörme: Pest analizi, işletmelerin dış çevrelerindeki siyasi, ekonomik, sosyal ve teknolojik faktörleri değerlendirerek çevrede meydana gelebilecek değişiklikleri anlamalarını ve öngörmelerini sağlar. Bu, işletmelerin stratejik planlamalarını daha etkili bir şekilde yapmalarına yardımcı olur.

  Dış Çevreyi Anlama ve Öngörme:

  Riskleri Tanımlama: Pest analizi, işletmelerin karşılaşabilecekleri riskleri belirlemelerine yardımcı olur. Örneğin, belirli bir pazardaki siyasi istikrarsızlık, ekonomik durgunluk veya teknolojik değişim gibi faktörler işletmenin karşılaşabileceği riskleri belirlemek için kullanılabilir.

  Riskleri Tanımlama:

  Fırsatları Keşfetme: Pest analizi, işletmelerin pazarlarında veya sektörlerindeki fırsatları tanımlamalarına yardımcı olur. Örneğin, hızla büyüyen bir sosyal trend veya yeni bir teknolojik gelişme işletmeler için fırsatlar sunabilir.

  Fırsatları Keşfetme:

  Stratejik Planlama ve Karar Verme Süreçlerine Destek Olma: Pest analizi, işletmelerin stratejik planlama ve karar verme süreçlerinde temel bilgiler sağlar. İşletmeler, analizin sonuçlarına dayanarak uzun vadeli stratejilerini belirleyebilir ve operasyonel kararlarını daha bilinçli bir şekilde alabilirler.

  Stratejik Planlama ve Karar Verme Süreçlerine Destek Olma:

  Rekabetçi Avantaj Sağlama: Pest analizi, işletmelerin rekabetçi avantaj elde etmelerine yardımcı olabilir. Dış çevreyi daha iyi anlayarak ve çevredeki değişiklikleri öngörerek, işletmeler rakiplerinden daha hızlı tepki verebilir ve daha esnek bir şekilde hareket edebilirler.

  Rekabetçi Avantaj Sağlama:

  İnovasyon ve Adaptasyonu Teşvik Etme: Pest analizi, işletmelerin inovasyonu teşvik etmelerine ve çevredeki değişikliklere uyum sağlamalarına yardımcı olur. Bu analiz, işletmelerin sürekli olarak değişen çevreye uyum sağlamalarını ve rekabet avantajlarını sürdürmelerini sağlar.

  İnovasyon ve Adaptasyonu Teşvik Etme:

  PEST Analizinin İşletmeler İçin Önemi 

  PEST analizi, dış değişkenlerin belirlenmesine ve anlaşılmasına katkıda bulunduğundan dolayı işletmeler için önemli stratejik bir rehber görevi görür. PEST analizinin işletmeler için önemi şu şekilde özetlenebilir:

 • İşletmeyi etkileyen çevresel unsurlara karşı genel bir bakış sağlar. 
 • İşletmeyi etkileyen çevresel unsurlara karşı genel bir bakış sağlar. 

  Bu analiz pazarlama, planlama, ürün geliştirme, proje yönetimi gibi alanlarda işletmelere kılavuzluk eder.

  Pazar şartlarını anlamak, müşteri taleplerini belirlemek ve endüstri trendlerini izlemek için önemli bir araçtır. 

  Veri analizi, varsayımlar yerine gerçek verilere dayalı olarak bilinçli kararlar almamızı sağlar. 

  İş sürecinin genel seyrini anlamak için bir perspektif sunar ve büyük resmi görmemizi sağlar. Bu da stratejik planlama ve etkili karar verme süreçlerinde bize büyük bir avantaj sağlar.

  Tüm bu maddeler PEST analizinin işletmeler için öneminini özetlemek için sıralanabilir. Bununla birlikte PEST analizinin farklı türevlerinden de yardım alınabilir. Bunun için bu türevlerin de bilinmesi ve doğru uygulanması gerekir.

  PEST Analizi Türevleri

  PEST analizi kapsam olarak dört ana faktörü ele alıyor: siyasi, ekonomik, sosyal ve teknolojik. Ancak, zamanla işletmelerin ihtiyaçları ve çevrelerindeki değişiklikler nedeniyle PEST analizinden türetilmiş veya genişletilmiş çeşitli versiyonları geliştirilmiştir. İşte bazı PEST analizi türevleri:

  PESTLE Analizi: PESTLE analizi, PEST analizine çevresel (Environmental) faktörlerin eklenmesiyle genişletilmiş bir versiyonudur. Çevresel faktörler, işletmenin faaliyet gösterdiği yerel ve küresel çevre üzerindeki etkileri değerlendirir. Bu faktörler arasında iklim değişikliği, enerji kullanımı, doğal kaynakların tükenmesi gibi çevresel konular yer alır.

  PESTLE Analizi:

  PESTEL Analizi: PESTEL analizi, PEST analizine eğitim (Educational) faktörünün eklenmesiyle genişletilmiş bir versiyonudur. Eğitim faktörü, işletmenin çalışanlarının eğitim düzeyi, yerel eğitim politikaları ve işgücü piyasasındaki eğitim trendlerini içerir. Bu analiz işletmenin insan kaynakları stratejilerini ve yetenek yönetimini etkileyen faktörleri değerlendirir.

  PESTEL Analizi:

  SPELT Analizi: SPELT analizi, Sosyal, Politik, Ekonomik, Çevresel ve Teknolojik faktörlerin değerlendirildiği bir versiyondur. Bu analiz, işletmenin sosyal etkilerini daha ayrıntılı bir şekilde ele alırken, politik faktörleri genel bir kategori olarak birleştirir.

  SPELT Analizi:

  STEEP Analizi: STEEP analizi, Sosyal, Teknolojik, Ekonomik, Ekolojik ve Politik faktörleri değerlendirir. Bu versiyon, çevresel faktörlerin önemini vurgularken, politik faktörleri geniş bir çerçevede ele alır.

  STEEP Analizi:

  STEEPLED Analizi: STEEPLED analizi, Sosyal, Teknolojik, Ekonomik, Ekolojik, Politik, Hukuki ve Demografik faktörleri değerlendirir. Bu analiz, hukuki ve demografik faktörlerin işletme üzerindeki etkilerini daha ayrıntılı olarak ele alır.

  STEEPLED Analizi:

  Bu türevler, işletmelerin dış çevresini daha kapsamlı bir şekilde analiz etmelerine ve stratejik planlama süreçlerinde daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olabilir. Hangi analiz yönteminin kullanılacağı, işletmenin ihtiyaçlarına, sektörüne ve çevresel koşullara bağlı olarak değişir.

  İçindekiler

  PEST Analizinin Bileşenleri

  PEST analizinin siyasi yönü, hükümet politikasının ve/veya mevzuattaki değişikliklerin ekonomiyi, spesifik sektörü ve söz konusu kuruluşu etkilediği alanlara odaklanır. Bir kuruluşu özellikle etkileyebilecek politika alanları arasında vergi ve iş kanunları yer alır. Bir ulusun veya bölgenin genel siyasi ikliminin yanı sıra uluslararası ilişkiler de organizasyonu büyük ölçüde etkileyebilir.

  Analizin ekonomik kısmı faiz ve döviz kurları, ekonomik büyüme, arz ve talep, enflasyon ve durgunluk gibi temel faktörleri hedefler.

  PEST analizine dahil edilebilecek sosyal faktörler; demografik özellikler ve yaş dağılımı, kültürel tutumlar ve işyeri ve yaşam tarzı eğilimleridir.

  Teknolojik bileşen, teknolojilerin sektör ve organizasyon içindeki belirli rolünü ve gelişiminin yanı sıra teknolojideki daha geniş kullanımları, eğilimleri ve değişiklikleri de dikkate alır. Teknolojik araştırmalara yapılan hükümet harcamaları da bu alanda ilgi çekici bir nokta olabilir.

 • Ekonomik bileşen için değerlendireceğiniz konulardan bazıları finansmana erişim, yaşam maliyeti, faiz oranları, enflasyon ve işgücü maliyetlerini içerecektir. 
 • Bu analiz pazarlama, planlama, ürün geliştirme, proje yönetimi gibi alanlarda işletmelere kılavuzluk eder.
 • Pest analizinde yer alan faktörler, işletmenin faaliyet gösterdiği pazarı etkileyen çeşitli dış faktörleri kapsar ve işletmenin stratejik kararlarını şekillendirirken dikkate alınması gereken önemli unsurları temsil eder. Pest analizi faktörleri kısaca şu şekilde açıklanabilir:

 • Sosyal bileşen için tüketici eğilimlerini ve davranışlarını, eğitimi, servet dağılımını, nüfus artış oranlarını ve sağlığı göz önünde bulundurabilirsiniz.
 • Pazar şartlarını anlamak, müşteri taleplerini belirlemek ve endüstri trendlerini izlemek için önemli bir araçtır. 
 • Ekonomik: Analizin ekonomik kısmı faiz ve döviz kurları, ekonomik büyüme, arz ve talep, enflasyon ve durgunluk gibi temel faktörleri hedefler.

 • İş sürecinin genel seyrini anlamak için bir perspektif sunar ve büyük resmi görmemizi sağlar. Bu da stratejik planlama ve etkili karar verme süreçlerinde bize büyük bir avantaj sağlar.
 • Sosyal: PEST analizine dahil edilebilecek sosyal faktörler; demografik özellikler ve yaş dağılımı, kültürel tutumlar ve işyeri ve yaşam tarzı eğilimleridir.

  Teknolojik: Teknolojik bileşen, teknolojilerin sektör ve organizasyon içindeki belirli rolünü ve gelişiminin yanı sıra teknolojideki daha geniş kullanımları, eğilimleri ve değişiklikleri de dikkate alır. Teknolojik araştırmalara yapılan hükümet harcamaları da bu alanda ilgi çekici bir nokta olabilir.

  PEST Analizi Nasıl Yapılır?

  PEST analizi yapmak için her kategori altındaki farklı faktörleri (politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik) ve bu faktörlerin işinizi nasıl etkilediğini göz önünde bulundurmalısınız. Daha önce yapılmış pest analizi örneği inceleyerek de bu analizi nasıl yapabileceğinize dair fikir edinebilirsiniz.

  • Siyasi bileşen için örneğin yasaları, düzenlemeleri, hükümet politikalarını ve tarifeleri değerlendirirsiniz. 
  • Ekonomik bileşen için değerlendireceğiniz konulardan bazıları finansmana erişim, yaşam maliyeti, faiz oranları, enflasyon ve işgücü maliyetlerini içerecektir. 
  • Sosyal bileşen için tüketici eğilimlerini ve davranışlarını, eğitimi, servet dağılımını, nüfus artış oranlarını ve sağlığı göz önünde bulundurabilirsiniz.
  • Teknolojik bileşen için yapay zekanın büyümesi, inovasyon, araştırma ve geliştirme, sosyal ağ oluşturma ve siber güvenlik gibi alanları değerlendirmelisiniz.

  Bu analiz, işletmenizin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemenize, fırsatları ve tehditleri tanımanıza yardımcı olur. Bu nedenle, PEST analizi düzenli olarak güncellenmeli ve iş stratejilerinizi belirlerken temel bir referans noktası olarak kullanılmalıdır.

  PEST Analizi Ne Sıklıkta Yapılmalıdır?

  PEST analizi işletmenin istediği sıklıkta yapılabilir. Faiz oranlarındaki değişiklik, yeni hükümet politikaları veya yeni teknolojinin tanıtılması gibi bir işletmeyi etkileyebilecek önemli değişiklikler olduğunda PEST analizi yapmak oldukça önemlidir. Analizin güncelliğini kaybetmemesi için çalışmanın sıklıkla tekrar edilmesi önerilir.

  PEST Analizi Avantajları Nelerdir?

  Pest analizi sunduğu veriler ve getirdiği avantajlarla birçok işletmenin tercih ettiği bir çalışmadır. Bu avantajlar kısaca şöyle sıralanabilir:

  Exit mobile version