Marka Yönetimi Nedir?

Marka Yönetimi Nedir?
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

“Marka”, “markalaşmak”, “kurumsallaşmak” ya da benzeri niteliğe sahip olan pek çok kavram çoğu zaman modern dünyanın getirdiği karakteristik kavramlar gibi görünüyor olsa da en nihayetinde marka, geleneksel reklamcılık anlayışında da son derece stratejik derinliğe sahip olan bir kavramdır. Marka yönetimi aynı oranda geleneksel reklam çalışmaları gerçekleştirenlerin de efektif bir biçimde yararlandığı, özel olarak “etki alanını genişletmek” amacıyla gerçekleştirilen tanıtım organizasyonlarına denir. Marka yönetimi nedir? merak edenler için belirtilen kısa tahlilden anlaşılacağı üzere marka yönetimi, bir varlık olarak vuku bulan özel girişimin, müşterilerine ve etki kapsamına giren herkese sunduğu genel izlenimin iyileştirmesidir demek yanlış olmayacaktır.

Marka yönetimi, her ne kadar üzerinde durulduğu gibi geleneksel tanıtım stratejilerinin de önemli bir parçası olsa da günümüzde önemli ölçüde gelişim göstermiş ve son derece farklı bir mahiyete sahip olarak kimlik değişikliğine uğramıştır. Özellikle son dönemde Türkiye’de marka yönetimi adına yapılan çalışmalar, dünyanın geri kalanında olan emsalleri gibi büyük oranda dijital dünya üzerinden gerçekleşmiştir. Başlangıçta belirtildiği üzere marka yönetimi etki alanlarının olabildiğince genişletilmesidir ve anlaşılacağı üzere dijital dünya herhangi bir konuda etki alanını genişletmek için hemen herkese sıra dışı olanaklar vadeder.

Bu kapsamda son kertede marka yönetimi nedir? sorusu üzerinden marka yönetimi çalışmalarını tanımlamak gerekirse; pek çok dijital enstrümanın kullanılabildiği ve tüm bu enstrümanların ise; dijital dünyaya hükmedebilme konusunda kabiliyetli, yenilikçi fikirler geliştirerek onlara hızla adapte olabilen, elektronik ortamın kodlarına hakim olabilen ve en nihayetinde sanatsal dokunuşlarla tüm çalışmaları güçlendirebilecek yetiye sahip olan ekipler tarafından gerçekleştirilmesi gereken bir tür tanıtım çalışmaları bütünü olarak özetlemek mümkündür.  

Marka yönetiminin en temel yapıtaşlarından biri reklam ajanslarıdır. Reklam ajansı, marka yönetim çalışmalarında, gerçekleştirilecek tüm çalışmaların bir düzen ve plan içerisinde işlemesini sağlamakla görevlidir. Aynı zamanda reklam ajansları, marka yönetimi çalışmaları kapsamında dijital dünyanın her bir kolunda markanın sosyal temsilcileri olma özelliğine de sahiptir. O halde reklam ajansı tercihinde bulunurken, son derece özen gösterilmeli ve marka kimliğinin en efektif şekilde ön plana çıkarabilme yetisine sahip olan ajanslar tercih edilmelidir.

Oldukça yoğun bir piyasa içi rekabetin olduğu günümüzde, özellikle dijital dünyada var olan rekabet tahmin edildiğinden çok daha yıkıcı etkilere sahiptir. Reklam ajansı tarafından kontrol edilen marka yönetimi süreci, markaların böylesine yoğun ve yaygın bir rekabetin içerisinde marka imajının en güçlü şekilde tutulması amacına sahiptir. Dolayısıyla reklam ajanslarının bir diğer önemli işlevi de yıkıcı bir alan üzerinde markaların; logolarını, sembollerini, isimlerini, kimliklerini, tasarımlarını ve tanınırlıklarını güvence altına alarak en iyi şekilde muhafaza etmektir.

Reklam ajansı sadece markaların, marka olmalarını gerektiren temel niteliklerini güvence altına alarak, dijital dünya üzerinde muhafaza edilmesini sağlamaz. Aynı zamanda markanın bilinirliğini ve tanınırlığı arttırmak adına kamuoyunda ve dijital dünyanın her bir parçasında özel çalışmalar yürütür. Bu çalışmaların temel amacı ise marka imajının güçlendirilmesi ve markanın müşteriler ya da kurum dışında kalan herkes tarafından olumlu bir imaja sahip olmasının sağlanmasına yöneliktir. Ayrıca güven ilişkisinin marka-müşteri, ürün-tüketici ilişkisi nezdinde dizayn edilmesi de yine reklam ajansı tarafından üstlenilen görevler arasındadır.

Her ne kadar Google kendisi üzerinden kitlelere ulaşabilme konusunda cömert gibi görünüyor olsa da burada faaliyet göstermek isteyenlerin Google’ın kurallarına göre hareket etmesi gerekir. SEO kuralları olarak bilinen bu kurallar, çoğu zaman zorlayıcı unsurlar olarak değerlendiriliyor olsa da  sınırsız bir ortamda özgünlük kazanmak için markalara ve girişimlere eşsiz bir alan açar. Yani Google Reklam Ajansı aracılığıyla gerçekleştirilen başarılı bir SEO çalışması, kısa süre içerisinde özgünlüğünü güçlendiren ve kendine özgü platformların Google’da rüştünü kanıtlamasını sağlayarak ön plana çıkmasına aracılık eder.

Dijital dünya sınırları neredeyse çizilemeyen ve kapsamı tahmin edilemez ölçüde geniş olan benzeri olmayan bir ekosistemdir. Elektronik ortamın ya da dijital dünyanın günümüzdeki en komplike aracı ise şüphesiz ki Google’dır. Google pek çok konuda tek başına bütün bir dijital dünyayı konsolide ettiği gibi aynı zamanda kendisi üzerinden tanıtım, reklam ve pazarlama stratejileri geliştirilebilmesine de son derece cömert biçimde izin vermektedir. Tüm bu çalışmalar Google Reklam Ajansı tarafından yönetilmektedir.

Google Reklam Ajansı, Google gibi her gün milyarlarca aramanın yapıldığı, yüz milyonlarca üyeye sahip ve her gün yüz milyonlarca kez ziyaret edilen bir platformun reklam ağına dahil olabilmek isteyen tüm girişimlerin genel taleplerini karşılamaya yönelik hizmetler vermektedir.  Google’da ön plana çıkmak ve her gün milyarlarca aramanın yapıldığı bu platformda ilk sıralarda yer almak her zaman tüm girişimler için sıra dışı bir avantaj sunar.

Google, bilineceği üzere evrensel niteliklere sahip olan devasa bir platformdur ve burada yapılan tüm çalışmaların çoğunlukla global bir kimliğe sahip olması beklenir. Bu yaklaşım kısmen doğru olsa da genel anlamda yeterli değildir. Bazı durumlarda Google ya da dijital dünyanın diğer tüm araçlarında yerel çalışmaların yapılması gerekir. Yerel çalışmalarda görev alan ekiplerin, bölge hakkında bilgi sahibi olması son derece kritik önem arz eder. Bu kapsamda Ankara Reklam Ajansı, dijital dünyanın kodlarına hakim olduğu kadar soğuk iklimiyle politize olmuş Ankara’nın sıcak kodlarına da hakimdir.

Her ne kadar Google kendisi üzerinden kitlelere ulaşabilme konusunda cömert gibi görünüyor olsa da burada faaliyet göstermek isteyenlerin Google’ın kurallarına göre hareket etmesi gerekir. SEO kuralları olarak bilinen bu kurallar, çoğu zaman zorlayıcı unsurlar olarak değerlendiriliyor olsa da  sınırsız bir ortamda özgünlük kazanmak için markalara ve girişimlere eşsiz bir alan açar. Yani Google Reklam Ajansı aracılığıyla gerçekleştirilen başarılı bir SEO çalışması, kısa süre içerisinde özgünlüğünü güçlendiren ve kendine özgü platformların Google’da rüştünü kanıtlamasını sağlayarak ön plana çıkmasına aracılık eder.

Dolayısıyla yapılan yerel reklam ve tanıtım temelli dijital çalışmalarda doğru seçeneğe yönelim göstermek adına Ankara Reklam Ajansı tercihinde bulunmak pek çok konuda belirleyici olacaktır. Özellikle Ankara temelli markalaşma ve kurumsallaşma çalışmalarında Ankara’nın genel mahiyetine ve havasına hakim olan ekiplerin yönettiği çalışmaların her zaman etki alanı bakımından çok daha geniş niteliklere sahip olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Marka yönetimi çalışmalarında pek çok unsur bulunmaktadır. Markaların kimliğini oluşturan her bir unsur söz konusu çalışmalarda kullanılması gereken enstrümanları kapsar. Logolar da bu bağlamda markaların genel imajına etkide bulunan en temel araçlardır. Özellikle görsellik temelli reklam çalışmalarında logoların önemi tahmin edildiğinden çok daha geniş bir alanı içerir. Logo tasarımı da bu minvalde kurumların markalaşma süreçlerinde marka yönetimi adına dikkatle gerçekleştirilmesi gereken çalışmaların başında gelir.

Logo tasarımı; markaların genel karakterini yansıtan, markayı diğer tüm kuruluş, kurum ya da firmalardan ayıran özelliklerinin ön plana çıkarıldığı ve çoğunlukla tek bir görselle gerçekleştirilen çalışmalardır. Bu çalışmalarda en çok dikkat edilmesi gereken durum özgünlüktür. Tamamen markaya özgün olması gereken logonun aynı zamanda hedef kitleye yönelik bir etkiye sahip olması da gerekir. Geleneksel ve modern reklamcılık çalışmalarına yönelik gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar, görsel niteliğe sahip olan reklam faaliyetlerinin müşterilerin davranışlarını ve alışveriş alışkanlıklarını belirleme konusunda oldukça verimli araçlar olduğunu kanıtlamıştır.

Dolayısıyla logolar her ne kadar bir tanıtım ve reklam aracı olarak görünüyor olsa da önemli düzeyde itici ve yönlendirici bir etkiye sahiptir. Kurumsal kimlik oluşturma ve marka yönetimi süreçlerinin ilk ve en önemli aşaması olan logo tasarımı, tamamen markaya özel olarak dizayn edilmelidir. Bu noktada müşteri alışkanlıkları üzerine pek çok çalışma yapıldığı ve sektörlere uygun biçimde logo tasarımı sürecini etkileyen oldukça geniş yelpazeli faktörler bulunduğu belirtilmelidir. Öyleyse marka yönetimi ve marka kimliği sürecinde logo dizayn çalışmalarının yaratıcı kimliğe sahip olan reklamcılık çalışmaları konusunda tecrübeli kimseler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Markaların imzası mahiyetine sahip olan kurumsal kimlik, markanın genel anlamda sahip olduğu imajın en belirgin temsilini sunar. Dijital ortam üzerinden gerçekleşen kurumsal kimlik kazanım çalışmalarında; kurumların sahip oldukları web adreslerinin renk tercihinden arka plan tasarımlarına, kurumsal kodlardan yazı stillerine kadar bütün detaylar incelikli olarak düşünülür. Aynı zamanda söz konusu çalışmaların fiziki materyallerle desteklenmesinin de mümkün olduğu söylenebilir. Bu fiziki araçlar marka ya da kurumların taleplerine göre özgün bir biçimde doğru şekilde belirlenmelidir.

Kurumsal kimlik sahibi olmak da yine markalaşma çalışmalarında olduğu gibi sadece modern dünyaya ait olan bir çalışma bütünü değildir. Geleneksel reklamcılık çalışmalarında da kullanılan kurumsal kimlik oluşturma çalışmaları günümüzde tıpkı marka yönetimi gibi önemli ölçüde bir dönüşüm gerçekleştirmiş ve bütünüyle dijital dünyaya kaymıştır. Dolayısıyla günümüzde kurumsal kimlik oluşturmanın temel yapıtaşı yine aynı anda milyonlarca internet kullanıcısına ulaşabilme olanağı sunan dijital ortamdır.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Marka Yönetimi Nedir?
Uygulamayı Yükle

Seo İle İlgili Haberleri Anında Takip Edin!

For Article Submission & Dofollow Backlink

Click For Buy backlink