En İyi Kurumsal Seo Çalışmaları 2022 Stratejileri Nasıl Olmalı?

web analytics
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

En İyi Kurumsal Seo Çalışmaları 2022 Stratejileri Nasıl Olmalı? 2021 bitti. Geçen yıl anketlere değinen ve işletmeniz için en iyi SEO stratejisini uygulamaya çalışan onlarca ankete göz atmış olabilirsiniz. Bu yıl SEO alanında çok önemli ilerlemeler kaydettiğimizin farkında olmalıyız. Ancak bu başarılardan kaçının maksimum başarıya yol açacağını tahmin etmek zor. Hangi SEO araştırma şirketlerinin yaptığını ve hangi şirketlerin en karlı olduğunu gözlemlemek kurumsal anlamda bu zorluğu ortadan kaldıracaktır.

Yapılan anketler ve araştırmalar kurumsal SEO ekiplerinin bütçelerini nereye yoğunlaştırdığını görmemize yardımcı olmaktadır. Hangi engellerin daha büyük olduğunu görebilmek ve başarı için hangi yöntemlerin peşinden gitmek gerektiğini yine bu araştırmaların verilerinden elde edebilmekteyiz.

Buna ek olarak söz konusu araştırmalar bize SEO konusunda en önemli olarak görülen yönlerin neler olduğunu gösterebilmektedir. Bu problemlerin üstesinden gelebilmek için neler yapılması gerektiğini ve hangi SEO taktiklerin uygulanması gerektiğini görebilmekteyiz. Elde edilen tüm sonuçlar aynı zamanda bize 2017 yılındaki SEO çalışmaları kapsamında en kilit unsurların neler olduğunu göstermektedir.

 

İçindekiler

Kurumsal SEO Çalışmasında Başarı İçin Durum ve Gelecek Değerlendirmesi Nasıl Olmalı?

SEO anketinizle işletme bütçeniz ve işletme yapınız ne kadar tutarlı? Şirketinizin SEO ekibinin ana odak noktası nedir? SEO söz konusu olduğunda, büyük şirketlerin KOBİ’lerden daha fazla harcama yapması şaşırtıcı değildir. Ancak anketten elde edilen veriler, yapılan maliyetlere değil, anketin önemine odaklanmaktadır.

Kurumsal değerlendirme açısından 2021 yılında SEO araştırmalarına ayrılan bütçenin yaklaşık %27’si 60.000 TL’yi aşmaktadır. Ancak yaklaşık 15.000 ile 30.000 TL arasında bütçe ayıran firmalar toplamın %19’unu oluşturmaktadır. Ayrıca benzer bir yüzdede SEO araştırmalarına 3000 TL’den daha az bütçe ayırmaktadır. Elde edilen verilerden de anlaşılacağı üzere en önemli şey arama motoru optimizasyonu araştırmalarına bütçe ayırmak değil, bu bütçeyi mümkün olduğunca değerlendirmektir.

Duruma işgücü perspektifinden bakıldığında, araştırmalar SEO ekiplerinin genellikle en az iki kişiden ve en fazla beş kişiden oluştuğunu gösteriyor. Nadiren, bazı şirketlerin altı kişilik ekipleri vardır ve tüm işlerin sorumluluğunu almayı tercih ederler.

Kaynaklar bu şekilde incelenebilse bile tüm bu veriler SEO çalışmalarına öncelik verildiğini veya en azından faydalı olduğunu gösteriyor. SEO araştırması ile ilgili olarak, ana öncelik alanı teknik SEO araştırmasıdır. İkincisi, içerik geliştirme, üçüncü olarak trafik analizi ve son olarak bağlantı kurma, kurumsal SEO araştırmasının en önemli alanlarından bazılarıdır.

Öncelikler farklı olsa da, SEO profesyonellerinin ana odak noktası bağlantı kurmadır. Bağlantı kurma araştırması, dört ana SEO çalışma grubu değerlendirildiğinde stratejileri uygulamak için en zor alan olarak kabul edilir. Bağlantı kurma neden bu kadar önemli ve değerli? Kurumsal SEO uzmanlarının bu konuda neler yaptığını inceleyerek bu sorunun cevabı bulunabilir.

Kurumsal SEO’da Link İnşasının Önemi Nedir?

İş SEO alanında aktif olan çoğu uzmana göre bağlantı kurma, uygulanması en zor stratejilerden biridir. Anketlerin boyutu değişir, ancak uzmanların yaklaşık %68’i bağlantı kurmayı en zor SEO görevlerinden biri olarak gördüklerini söylüyor.

Bağlantı kurma göz korkutucu bir iştir, ancak SEO uzmanları bu alana yatırım yapmaktan çekinmezler. Uzmanlar, gelecek yıl inşaat faaliyetlerini birbirine bağlamak için daha fazla bütçe ayrılacağını söylüyor. Büyük şirketlerin doğrudan bağlantı kurma bütçelerini tehlikeli derecede yüksek tutmaları öngörülse bile, en büyük artış KOBİ bütçesiyle orantılı olarak gerçekleşecek.

Bağlantı kurma çabaları çeşitli şekillerde uygulanmıştır, ancak en etkili strateji tam olarak bilinmemektedir. Hem KOBİ’ler hem de büyük şirketler, PR’nin bağlantı kurma çabalarında ve ardından misafir katılımında en iyi sonuçları sağladığını göstermiştir.

Bağlantı kurma faaliyetleri kapsamındaki diğer etkili yöntemler ise infografikler, yerel rehberler ve kaynak linkleridir. Ücretli bağlantılar ve yorumlar şu anda en etkili strateji olarak kabul ediliyor. Birçoğu bu çalışmaları daha önce yaptı, ancak Google ‘ın bu tür çalışmalar konusundaki titizliği onları bu yöne itti.

SEO anketi kapsamında bağlantı kurma anketi yaparak en başarılı sonuçları hangi şirket türü elde etti? Bu sorunun cevabını bulmak için işletmeler için 12 aylık bir SEO araştırmasını inceliyor. Bunlardan en dikkat çekici olanı site için yapılan sanat eseridir. Büyük şirketlerin %65’i, KOBİ’lerin %67’si ve KOBİ’lerin %53’ü teknoloji araştırmasını en etkili SEO yöntemi olarak belirtiyor.

Küçük işletmeler için, bloglama ve bağlantı oluşturma, sonuçlar açısından yaklaşık olarak aynı değerdedir. KOBİ’lerin %35’i blog yazmayı ve %33’ü bağlantı kurmayı en başarılı SEO yöntemi olarak vurgulamaktadır. Sadece %14’ü bağlantı kurmanın en başarılı strateji olduğuna inandığından, durum büyük şirketler için farklıdır.

KOBİ’lerin önümüzdeki yıl link kurma bütçelerini artıracağı tahmin ediliyor ancak bu bütçenin link inşasının hangi alanlarında kullanılacağını tam olarak biliyoruz. Ama buradaki durum yumurta ve tavuk ilişkisine benziyor. Bağlantı kurma çabaları başarıya yol açarken KOBİ’ler bütçelerini artırıyor mu? Veya ek bütçe ayırmak için bağlantılar oluşturmada başarılı oldunuz mu?

KOBİ’lerin bağlantı kurma tekniklerini öncelikle yerel düzeyde uyguladıkları bilinmektedir. Buna yerel dizinler ve alıntılar dahildir. Doğru yapılırsa yerel düzeyde bağlantı kurma çok güçlü olabilir. Yerel bir SEO perspektifinden sonuç verme yeteneği, tüm KOBİ’lerin kurumsal SEO  ‘ya dayalı olarak bunlardan yararlanmaya çalışmasını gerektirir.

Son olarak, bağlantı kurma çabalarını önemli bir performans göstergesi olarak gören arama motoru optimizasyonu (SEO) uzmanlarını düşünmek zorunludur. Bu noktada Moz’un sağladığı domain ve sayfa yetki değerleri en önemli değerler olarak kabul edilmekte, bunu link inşası ve ardından Majestic Trustflow değerleri takip etmektedir.

Kurumsal SEO Ekibi Yapılanması

Ankete katılan SEO uzmanlarının üçte ikisi, SEO çalışmalarını kurum içi SEO ekibine dış kaynak olarak sağlıyor ve geri kalanların çoğu distribütörlerde çalışıyor. Durumu bu iki grup arasındaki yaklaşık farklılıklar açısından incelemek için rakamların tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor.

Şirket içindeki organizasyonel konular söz konusu olduğunda, ajanslar ve iç ekiplerinin farklı değerlendirilmesi gerekir. SEO kurumları için en büyük sorun SEO alanında uzman bulmak ve yatırımın geri dönüş oranını göstermektir. Bir şirket içi SEO ekibi için işler biraz farklıdır.

Doğru içeriği geliştirmek, dahili SEO ekiplerinin karşılaştığı en büyük sorun olarak görülüyor. Ardından, yatırım getirisi oranı gösterilir. SEO ajansları, kaynakları doğru şekilde tüketme konusunda daha az sorun yaşarlar, ancak bazen organizasyonun tepesinde kimin olduğunu söylemekte zorlanırlar. Dahili SEO ekibiniz, bütçe tahsisi ile ilgili en büyük sorun olan bütçenizi korumakta zorlanıyor.

Tüm bunların dışında bir ajans ile kurum içi bir ekip arasındaki en büyük fark başarıdır. Ajansların yaklaşık %40’ı çalışmalarının başarılı olduğunu düşünüyor, ancak dahili ekiplerin yalnızca %13’ü başarılı olduklarını düşünüyor. Ancak, şirket içi ekibin neredeyse yarısı başarılı olmak için yeterince iş yaptıklarını düşünüyor. Tüm bu verilere ek olarak, SEO çalışması yapan dahili ekiplerin yaklaşık %8’i, ajanstaki %3’e kıyasla çalışmanın sonuçlarından hayal kırıklığına uğramaktadır.

Temel Çıkarımlar

Yukarıdaki verilere dayanarak bir şirketin SEO anketinin ilerlemesini doğru bir şekilde değerlendirmek mümkün müdür? SEO araştırması, kuruluşunuzun durumuna göre değişebilir, ancak bu verileri aşağıdaki sonuçları oluşturmak için kullanabilirsiniz:

  • SEO araştırmalarına disiplinli bir şekilde kaynak ayırmanız gerekir.
  • Halihazırda arama motoru optimizasyonu (SEO) araştırması, yaptığınız pazarlama araştırması kapsamında bir yatırım alanı olarak düşünülmelidir.
  • Burada karşılaştığınız en ciddi sorun bütçenizi yönetmek ve kaynak yeterliliği sorunlarından kaçınmaktır.
  • Teknik SEO her zaman birinci öncelik olmuştur ve kurumsal SEO uzmanları arasında başarı için en önemli kriter olarak kabul edilmektedir.
  • Link kurma çalışması kapsamında firmalar arasında kafa karışıklığı var ancak aldığımız sonuçlardan memnunuz ve bu alana bir bütçe ayırmamız gerekiyor.
  • Bazı SEO çalışmalarının etkinliği şirketin büyüklüğüne bağlıdır ancak bloglama gibi alanlarda KOBİ’lerin büyük şirketlerden daha başarılı olduğunu görebiliyoruz.
  • SEO ajansları, SEO çalışmalarının başarısından şirket içi ekiplerinden daha emindir. SEO deneyimi olan kişileri rapor etmekte ve bulmakta zorlanıyorlar ama yine de kendilerine güveniyorlar. Ancak, hem dahili ekip hem de ajans, SEO çabalarının yatırım getirisini gösterme konusunda sorunlar yaşıyor. Bu nedenle, başarılarını tercüme etmekte zorlanırlar.

 

Dönüştürülmemiş trafikte enerji harcamayın. “Üç kelime benim için önemli” “Yedi kelimede yapmak istiyorum” “Halk kostümü kelimesiyle ayağa kalkmak istiyorum” Böyle fikirleri olanlara sesleniyorum: neden kendini sınırla? Sizce arama motoru optimizasyonu neden bu kadar kolay? Neden yüksek dönüşüm oranlarına sahip uzun, basit kelimeler yerine yalnızca boş trafik oluşturan kelimelere odaklanalım?

 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
En İyi Kurumsal Seo Çalışmaları 2022 Stratejileri Nasıl Olmalı?

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

fourteen − 6 =


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Uygulamayı Yükle

Seo İle İlgili Haberleri Anında Takip Edin!

For Article Submission & Dofollow Backlink

Click For Buy backlink