Süresi Dolan Alan Adı Nasıl Alınır

Süresi dolan alan isminin nasıl alınacağı merak edilen bir mevzudur. Alan isminin yenilenme harekâtı alan isminin müddetinin bitiş tarihinden başlayarak 40 gün içerisinde muhtelif sebeplerden dolayı bitirmemişseniz zamanın bitiş tarihinden başlayarak 40 gün içerisinde alan ismini yenileyemem vaziyetinde alan ismini kurtarma periyoduna girersiniz. Bu periyot alan isminizin müddetinin bittiği tarihten 40 gün sonra gelen 30 günlük vakti kapsamaktadır.

İlk 40 gün içerisinde alan isminizi yenileyemediğiniz zaman standart alan ismi yenileme değerine ek olarak 100 dolar kadar alan ismi kurtarma kıymeti ilave edilebilmektedir. 100 dolar alan ismi kurtarma kıymeti ICANN tarafından arz edilen bir bedeldir.

Alan ismi kurtarma belleri alan ismi uzantılarına göre de değişkenlik gösterebilmektedir. com, net, org, ist gibi uzantılar 100 dolar biçiminde ödenirken. co uzatışında alan ismi kurtarma kıymeti 150 dolar olarak ödenmektedir. Alan ismi kurtarma değerleri hakkında daha ayrıntılı bilgilere internet üzerinden basitlikle ulaşabilirsiniz.

Alan isminin alan ismi kurtarma periyodundan sonra da yenilenmemesi vaziyetinde 30 günlük kurtarma periyodu müddetinin bitirilmesi ile alan isminiz silinme periyoduna geçmektedir. Silinme periyoduna geçen alan isminiz backorder harekâtı uygulanarak başkaları tarafından satın alınabilmektedir.

Alan ismi hiç yenilenmezse alan isminiz bir zaman sonra alıcı hesabından düşmektedir. Bu vaziyette de alan isminiz bir zaman sonra başkası tarafından kaydolunabilir hale gelecektir. Şayet alan isminizi kullanmayacaksanız otomatik yenilenme yönergenizi kapatmanız yeterli olacaktır. Alan isminin yaşam periyoduna bağlı olarak sahip olduğunuz alan isminin tamamen silinme süresi değişkenlik gösterebilmektedir. com, net, org gibi uzantılı alan isimlerinde basmakalıp zamanın bitişinin ardından takribî olarak 75 günlük müddetten sonra alan isimleri yine başkaları tarafından kaydolunabilir hale gelmektedir. de uzantılı olan alan isimleri ise basmakalıp zamanın bitişinin ardından takribî olarak 32 gün sonrasında başkaları tarafından yine kaydolunabilir hale gelecektir. Alan isminin yaşam periyodunda en son silinme periyodu bitirildiğinde silinmiş ve yine kaydolunabilir vaziyete gelecektir.

Sayfamızı bereketli bulduysanız sosyal medya adreslerinizde paylaşarak daha fazla şahsın doğru içeriğe erişmesini sağlayabilirsiniz.

Exit mobile version