Facebook Pixel Kurulumu

Facebook & Google Tag Manager

Facebook Pixel, Facebook Reklam Yöneticisi kullanan işletmelerin Facebook içinde yayınladıkları reklamların dönüşüm oranlarının, içeriklerinin ve hedef kitlelerinin takiplerinin sağlandığı bir sistem olarak tanımlanabilir. Bu sistem, reklamı yapılan e-ticaret sitesi ile entegre çalışması gerektiği için sitenin içine bir çeşit Javascript kod bloğu eklemek gerekmektedir. Facebook Pixel oluşturulurken bu kod bloğu da Facebook Reklam Yöneticisi tarafından çeşitli e-ticaret altyapılarında nasıl ekleneceği bilgisi ile birlikte verilmektedir. Siteye entegrasyon için gerekli olan bu kodun ismi Facebook Pixel Kodu’dur. Facebook Pixel Kodu tıpkı Google Analytics veya GTM kodları gibi siteye eklenmesi ile sitenin veri takibinin yapılmasını sağlayan bir koddur. Tabi ki GTM kodu eklendikten diğer hiç bir kod siteye hardcoded olarak eklenmemeli ve gerekli entegrasyonlar GTM üzerinden yapılmalıdır. Facebook Reklam Yöneticisi de kodun eklenmesi için kullanılan e-ticaret altyapısına uygun şekilde entegrasyon yönergeleri vermektedir. Wordpress, Shopify, Magento, Opencart gibi bir çok altyapı için anlatım videolarıyla beraber kodun nasıl ekleneceğini aktarır. Dolayısıyla GTM ile nasıl entegrasyon yapılacağı da anlatılmakta ve GTM için gerekli kodlar da iletilmektedir. 

Sitede GTM kodları ekli ve doğru çalışır durumdaysa, FacebookPixel Kodu’nun da GTM üzerinden eklenmesi fayda sağlayacaktır. Şayet e-ticaret altyapısı paneli üzerinden ya da hardecoded olarak eklenirse GTM üzerinden eklenmemelidir çünkü kodun birden fazla çalışması sağlanmış olur ve veri doğrulu büyük oranda hasar görür. Siteye eklenen her kodun, her etkinliğin ve her etiketin tek bir noktadan takibinin yapılması işleri büyük oranda kolaylaştıracaktır. Bu yüzden Facebook Pixel Kodu’nun da GTM üzerinden eklenmesi tavsiye edilir. 

Facebook Pixel Kodu öncelikle tüm sayfalara eklenerek gerekli altyapı hazırlanır. Google Analytics kodu örneğinde olduğu gibi tüm sayfalarda çalışması gereken bir kod eklenerek site ve Facebook Reklam Yöneticisi arasında bağlantı kurulması sağlanır. Daha sonra sayfa tiplerine özel kodlar ile gerekli verilerin Facebook Reklam Yöneticisine gönderilmesi sağlanır. Bu yazıda belli başlı bazı etkinliklerin (event’lerin) Facebook Reklam Yöneticisi’ne gönderilmesinden bahsedilecek olup bu kurulumun nasıl yapılması gerektiğine değinilecektir. 

GTM üzerinden Facebook Pixel kurulumunun yapılabilmesi ve takip edilebilmesi için öncelikle e-ticaret sitesine GTM kodunun ekli ve çalışır durumda olması gerekmektedir. İkinci bir nokta ise Sitenin içinde doğru şekilde çalışan bir Datalayer yapılanmasının bulunması önem arz etmektedir. Çünkü Facebook Pixel Kodu siteye eklenir ve çalışır fakat arkasından diğer işlemlerin (kategori sayfası, sepete ekleme işlemi vb.) takibi için gerekli olan veriler datalayer yapısından çekilecektir. Aksi takdirde bu verilerin sitenin ön yüzünden çekilmesi gerekmektedir ve sitedeki herhangi bir değişiklik ile birlikte kurulan tüm sistem çalışmaz hale gelecektir. 

 

Facebook Pixel Kodu’nun GTM ile Eklenmesi

Facebook Pixel Kodu, Facebook Reklam Yöneticisi’nin Pixel kurulumu sonrasında sağladığı ve siteye eklenmesi gereken temel koddur. Site içinde takip edilmesi gereken herhangi bir etkinliğin takip edilebilmesi için öncelikle bu kodun eklenmesi gerekmektedir. Facebook Reklam Yöneticisi siteye eklemek üzere ilettiği bu kod aşağıdaki gibidir;

 

Göründüğü üzere bu kod ile takip tipi sayfa görüntülenme işlemidir. Sonradan eklenecek olan kodların tanınmasına ve verilerin doğru şekilde takip edilmesine zemin hazırlamaktadır. 

 

Siteye entegre edilmiş olan GTM hesabına giriş yapılır ve yeni bir tag (etiket) oluşturulur. Oluşturulan bu tag’in cinsi “Custom HTML” olarak seçilir. Facebook Reklam Yöneticisi’nin ilettiği yukarıdaki gibi olan kod bloğu etiketin HTML alanına eklenir. Etiketin trigger yapısı da sayfa görüntülenme tipinde oluşturulur. Etiketin doğru anda tetiklenmesi için trigger tipi “DOM Read” veya “Window Loaded” cinsinde seçilebilir. 

Facebook Pixel Kodunun diğer kodlardan önce çalışması önemlidir. Eğer diğer takip kodları bu koddan önce çalışırsa veriler Facebook Reklam Yöneticisi’ne doğru şekilde aktarılmaz. O yüzden diğer kodların eklenmesi sırasında, o kodun ekli olduğu tag çalışmadan hemen önce bu Facebook Pixel Kodu’nun ekli olduğu tagin çalışması sağlanmalıdır. Bu da ana tag’in iki kere çalışmasını sağlayacak ve verilerde hata meydana getirecektir. Bu yüzden diğer kodların eklendikleri sayfalarda, bu ana tagin tetiklenmemesini sağlamak gerekmektedir. Kısaca kategori sayfası, ürün detay sayfası gibi sayfalarda ana tagin tetiklenmemesi sağlanırsa, o sayfalarda çalışan taglerden önce çalıştığında bir kez çalışmış olması sağlanacaktır. 

Sonuçta şu şekildeki ana tag yapılanması gerçekleşmiş olmalıdır;

Kategori Sayfasında Çalışması Gereken Facebook Pixel Kodu

 

Kategori sayfalarında çalışması gereken etikete eklenecek olan kod aşağıdaki gibi olacaktır;

Kategori sayfalarında çalışan bu kod ile content_name (içerik ismi), content_category (kategori ismi), content_ids (ürün id numaraları) ve content_type (içerik tipi) verileri gönderilmektedir. İçerik ve kategori ismi bu örnekte sitenin ön yüzünden javascript ile çekilmiştir ve ürün id numaraları “Custom Javascript” değişkeni ile bir array (dizin) halinde çekilmiştir. 

Tag yapılanmasında “Advanced Setting” ayarlarının altında “Tag Sequencing” kısmında “Fire a tag before {this tag} fires” kısmı işaretlenir. Bu tag tetiklenmeden önce bir tag tetiklensin emri verilmiş olur ve önce hangi tagin tetikleneceği seçilir. Bir önceki aşamada tanımlanan ana tag burada seçilir ve kategori sayfasında çalışacak olan tag’den önce ana tag’in bir kez tetiklenmesi sağlanmış olacaktır. 

Ardından sonraki checkbox da işaretlenir. Bu kısım ana tag çalışmadığı durumda kategori taginin çalışmamasını sağlamaktadır.

 

Trigger yapılanması ise yalnızca kategori sayfasında çalışacak şekilde yapılandırılması gerekmektedir. Burada datalayer kullanılması faydalı olacaktır. Şöyle ki, trigger tipi “Custom Event” şeklinde seçilerek datalayer’daki “kategori” eventi çalıştığında tetikleyecek şekilde yapılandırılırsa doğru şekilde çalışması sağlanmış olacaktır. 

Bu örnekte, datalayer yapısındaki kategori sayfasında çalışacak olan event ismi “EEprodImpression” olduğu için bu şekilde tanımlanmıştır. 

Ürün Detay Sayfasında Çalışması Gereken Facebook Pixel Kodu

 

Ürün sayfasına gidildiğinde çalışması gereken tagin içine eklenmesi gereken koddur. 

Yukarıdaki şekilde olması gerekmektedir. “content_name (içerik ismi)” ve “value (ürün fiyatı)” değerleri datalayer yapısından çekilmiş olan değişkenler şeklinde tanımlanmıştır. 

 

Kodun dinamik alanları sayfaya ve datalayer yapısına göre özelleştirdikten sonra etiketin diğer kısımları bir önceki etikette olduğu gibi yapılmalıdır. 

 

Trigger yapılanması ise bir önceki tag’de olduğu gibi “custom event” tipinde olmalıdır. Yalnızca ürün detay sayfasına gidildiğinde çalışacak şekilde tanımlanmalıdır. 

 

Dönüşüm Sayfasında Çalışması Gereken Facebook Pixel Kodu

 

Satın alma işlemi gerçekleştikten sonra açılan dönüşüm sayfasında çalışması gereken Facebook Pixel kodudur. “Transaction” olarak adlandırılan bu sayfada tag yapılandırılması yine önceki taglerde olduğu gibi yapılmalıdır. 

“content_ids (ürün id numaraları)” “Custom javascript” değişken tipi ile tanımlanan bir array halinde çekilmektedir. “value (fiyat)” değeri ise datalayer yapısından çekilmektedir.

Buradaki değişkenler tamamen örnek olarak verilmektedir, farklı değişken tipleri kullanarak aynı sonuçlar da elde edilebilir. Tavsiye edilen datalayer yapısının kullanılmasıdır ve birden fazla verinin gelmesi gerektiği kısımlarda ise “custom javsacript” kullanılmasıdır. 

 

Bu tagin yapılanması da diğer tagler ile aynı şekilde yapıldıktan sonra trigger yapılandırılması yapılır. Bu şekilde Facebok Reklam Yöneticisi içine gönderilmesi istenen veriler gönderilmiş olur. 

Verilen örneklerde kategori sayfası takibi, ürün detay sayfası takibi ve dönüşüm sayfası takibi için kod örnekleri verilmiştir. E-ticaret sitesinin farklı noktaları da takip edilmek istenebilir, Facebook standartlarına uygun olacak şekilde ve GTM üzerinden eklenen kodlar sayesinde bu takipler de yapılabilir.

Exit mobile version