Bounce Rate ve Pogo Sticking Nedir? Farkları Nelerdir?

Kullanıcının, arama motoru sonuç sayfasından (SERP) web sitesine girdikten sonra, içerisinde bulunduğu sayfadan başka herhangi bir farklı sayfaya geçiş yapmamasını ifade eder. Bir tek sayfayı kapsayan oturumlardır.

Tanımları dolayısıyla oldukça yakın anlamları niteleyen bu iki kavram, kimi zaman birbirileri ile çok sık karışıtırılıyor ya da aynı tanıma sahip olduğu düşünülüyor. Ancak bounce rate (hemen çıkma oranı) ve pogo sticking’e daha yakından bakıldığında, özlerinde küçük bir farklılık olduğunu göreceksiniz. 

Tanımları dolayısıyla oldukça yakın anlamları niteleyen bu iki kavram, kimi zaman birbirileri ile çok sık karışıtırılıyor ya da aynı tanıma sahip olduğu düşünülüyor. Ancak bounce rate (hemen çıkma oranı) ve pogo sticking’e daha yakından bakıldığında, özlerinde küçük bir farklılık olduğunu göreceksiniz. 

Öncelikle her ikisini de tanımlayalım.

Bounce Rate Nedir?

Kullanıcının, arama motoru sonuç sayfasından (SERP) web sitesine girdikten sonra, içerisinde bulunduğu sayfadan başka herhangi bir farklı sayfaya geçiş yapmamasını ifade eder. Bir tek sayfayı kapsayan oturumlardır.

Bir web sitesine giriş yapılmıştır ve sadece tek bir sayfasında gezinti sağlanmıştır. Kullanıcı oturum süresi boyunca iki ya da daha fazla sayfa ziyaretinde bulunmamıştır. 

Sayfada geçirilen sürenin bir önemi bulunmaz. Kullanıcı 10 saniye ya da 20 dakika kalsa da, tek bir sayfadan başka bir sayfaya geçiş sağlamaması bounce rate olarak tanımlanır. 

Hemen çıkma oranı kaç olmalı derseniz, bu oranın her sayfanın amacı ve sitenin yapısı ile ilgili olduğunu ve farklılıklar gösterdiğini söyleyebiliriz. Hemen çıkma oranını düşürmek için ise sayfa içeriğine ve iç linklemelere dikkat etmelisiniz.

Ek olarak; bazı sayfalarda video, gif vb. etkinlikler kullanıcıları harekete geçirmek ya da onlara daha zengin bir içerik olarak sunulur. Web sayfalarında yer alan bu tarz eylemler, “etkinlik” olarak tanımlandıklarında, kullanıcı tek bir sayfada kalmış olsa bile, etkinlik olarak tanımlanan öğeleri harekete geçirdiği zaman bounce rate olarak tanımlanmaz. Bunun nedeni ise; ziyaretçi tek bir sayfada kalmasına rağmen birden fazla etkileşim sergilemiştir.

Pogo Sticking Nedir?

Kullanıcının, SERP’ten web sayfasına giriş yaptıktan hemen sonra “birkaç saniye” içerisinde tekrardan arama motoru sonuç sayfasına dönmesini ifade eder. Yani, ziyaretçi ulaşmak istediği sayfaya ulaşamadığını anlayıp çok hızlı bir şekilde “aniden” o siteden çıkış yapmasıyla pogo sticking’e neden olur.

İki Terim Arasındaki Farklar

Kullanıcılar, her ikisinde de tek bir sayfada eylem gösterir. 

 • Bounce rate; sayfada geçirilen sürenin bir önemi yoktur. Kullanıcın tek bir sayfada kalmasını niteler. 
 • Bounce rate; sayfada geçirilen sürenin bir önemi yoktur. Kullanıcın tek bir sayfada kalmasını niteler. 

  Pogo Sticking; tek metrik sayfada geçirilen sürenin kendisidir. Kullanıcının giriş yaptıktan sonraki ani çıkışını ifade eder. 

 • Bounce rate çoğunlukla kötü bir izlenimdir. Ancak bazı durumlarda negatif olarak tanımlanmaz. ÖR: Kullanıcı, başka bir sorgu aratmasına ya da yeni bir sayfaya geçmesine gerek kalmadan ulaşmak istediği cevaba tek bir sayfada ulaşabilir. Bu da sayfanızın içeriğinin güçlü ve ziyaretçileri tatmin ettiği sonucu ortaya çıkarır. 
 • Bounce rate çoğunlukla kötü bir izlenimdir. Ancak bazı durumlarda negatif olarak tanımlanmaz. ÖR: Kullanıcı, başka bir sorgu aratmasına ya da yeni bir sayfaya geçmesine gerek kalmadan ulaşmak istediği cevaba tek bir sayfada ulaşabilir. Bu da sayfanızın içeriğinin güçlü ve ziyaretçileri tatmin ettiği sonucu ortaya çıkarır. 

  Pogo Sticking ise “her zaman negatif” bir durumdur. Yanlış ve zayıf içerik, meta tag’lerin sayfanın içeriğini yansıtmaması, kullanıcı dostu olmayan UX sunumu, spam, otomatik yönlendirmeler yapılması, düşük site hızı gibi başlıca nedenler bu davranışa sebep olurlar.

  Öncelikle her ikisini de tanımlayalım.

  Bounce Rate Nedir?

  Bir web sitesine giriş yapılmıştır ve sadece tek bir sayfasında gezinti sağlanmıştır. Kullanıcı oturum süresi boyunca iki ya da daha fazla sayfa ziyaretinde bulunmamıştır. 

  Sayfada geçirilen sürenin bir önemi bulunmaz. Kullanıcı 10 saniye ya da 20 dakika kalsa da, tek bir sayfadan başka bir sayfaya geçiş sağlamaması bounce rate olarak tanımlanır. 

  Hemen çıkma oranı kaç olmalı derseniz, bu oranın her sayfanın amacı ve sitenin yapısı ile ilgili olduğunu ve farklılıklar gösterdiğini söyleyebiliriz. Hemen çıkma oranını düşürmek için ise sayfa içeriğine ve iç linklemelere dikkat etmelisiniz.

  Ek olarak; bazı sayfalarda video, gif vb. etkinlikler kullanıcıları harekete geçirmek ya da onlara daha zengin bir içerik olarak sunulur. Web sayfalarında yer alan bu tarz eylemler, “etkinlik” olarak tanımlandıklarında, kullanıcı tek bir sayfada kalmış olsa bile, etkinlik olarak tanımlanan öğeleri harekete geçirdiği zaman bounce rate olarak tanımlanmaz. Bunun nedeni ise; ziyaretçi tek bir sayfada kalmasına rağmen birden fazla etkileşim sergilemiştir.

  Pogo Sticking Nedir?

  Kullanıcının, SERP’ten web sayfasına giriş yaptıktan hemen sonra “birkaç saniye” içerisinde tekrardan arama motoru sonuç sayfasına dönmesini ifade eder. Yani, ziyaretçi ulaşmak istediği sayfaya ulaşamadığını anlayıp çok hızlı bir şekilde “aniden” o siteden çıkış yapmasıyla pogo sticking’e neden olur.

  İki Terim Arasındaki Farklar

  Kullanıcılar, her ikisinde de tek bir sayfada eylem gösterir. 

  • Bounce rate; sayfada geçirilen sürenin bir önemi yoktur. Kullanıcın tek bir sayfada kalmasını niteler. 

  Pogo Sticking; tek metrik sayfada geçirilen sürenin kendisidir. Kullanıcının giriş yaptıktan sonraki ani çıkışını ifade eder. 

  • Bounce rate çoğunlukla kötü bir izlenimdir. Ancak bazı durumlarda negatif olarak tanımlanmaz. ÖR: Kullanıcı, başka bir sorgu aratmasına ya da yeni bir sayfaya geçmesine gerek kalmadan ulaşmak istediği cevaba tek bir sayfada ulaşabilir. Bu da sayfanızın içeriğinin güçlü ve ziyaretçileri tatmin ettiği sonucu ortaya çıkarır. 
  Exit mobile version