Ankara Arapça Kursu Tavsiye

Ankara Arapça Kursu Tavsiye. Siz de Arapça öğrenmek istiyor ancak Ankara'daki Arapça kursları arasında kendinize uygun kursu bulamadınız mı? Bu yazımda Ankara'da Arapça dil kursunda en başarılı derslerden birini önereceğim.

Ankara Arapça Kursu Tavsiye. Siz de Arapça öğrenmek istiyor ancak Ankara’daki Arapça kursları arasında kendinize uygun kursu bulamadınız mı? Bu yazımda Ankara’da Arapça dil kursunda en başarılı derslerden birini önereceğim.

İçindekiler

Arap dili nedir?

İletişim, bireyin hayatındaki vazgeçilmez ve en önemli unsurlardan biridir. İletişim; Terminolojide çeşitli tanımları olmakla birlikte genel olarak “bireylerde bulunan duygu, düşünce, veri, bilgi, haber gibi öğelerin akla gelebilecek her türlü yol ve yöntemle iletilmesi” olarak tanımlanmaktadır. İletişim; Hayati aktivitelerin ve önemli işlemlerin yapılmasından mutfakta alışverişe kadar her yerde ve her zaman geçerli olan temel bir gerekliliktir. Öte yandan iletişim kendi içinde birçok şekilde mümkündür ancak en yaygın ve iletişimi sağlıklı bir şekilde gerçekleştiren yöntem “sözlü ve yazılı” yani dilsel yöntemdir. Arapça, İslam dini, Arapça konuşulan ülkelerin çokluğu ve bu ülkelerle olan diplomatik ilişkiler sayesinde günümüzde en çok konuşulan dillerden biridir. Dil; Kültür bilginlerinin bile ortak paydada buluşamadığı, sosyologların ve dilbilimcilerin aynı fikirde olmadığı bir tanımı var. Dil tanımlarının net olmaması ve muğlak bir karakter göstermesinin temel nedeni, dilin çok karmaşık olması ve kültür ve medeniyet birlikteliğinden etkilenmesidir. İnsanlık tarihinin bu zamana kadarki en gizli dönemlerinden biri olan dil, edebiyattan kültüre, medeniyetten sosyal ilişkilere kadar her alanda aktif olarak kullanılmış ve kullanılmış ve en başından itibaren kullanıldığı alanı oluşturmuştur. Diller arasında Arapça, onlarca farklı sıfata sahip, onlarca lehçeye ayrılmış bir dildir. Arapçanın ilk bakışta karmaşık bir yapıya ve karma bir içeriğe sahip olmasının tek nedeni, Ortadoğu ve Müslüman coğrafyasının ortak lingua francası olmasıdır. Dolayısıyla zaten kendi içinde zor bir dil yapısına sahip olan Arap dili, İslam coğrafyası tarafından farklı dillerle şekillenmiş ve bazı özelliklerini alarak daha karmaşık ve bol bir dil haline gelmiştir.

Arapça öğrenmenin önemi

Arap dilinin büyük önem arz eden başlıca özelliklerinden bazıları şunlardır: Dünya tarihine bakarsak şunu görürüz; İnsanlık daha çok Ortadoğu, Mezopotamya, Anadolu ve Asya’da yaşamış ve bu yaşamın doğal sonucu olarak derin bir medeniyet ve kültür inşa etmiştir. Bu coğrafyada yaşayan insanlar hanlar, hamamlar, hanlar, camiler, havralar, kiliseler, manastırlar, dini okullar ve daha birçok ortak kültürel yapı kurmuşlardır. Yine bu coğrafyada yaşayan insan sayısı fazla olduğu için elbette sanat dallarındaki ilerleme ve eser sayısı çok fazla olmuştur. Bütün bu kültür ve medeniyete katkı sağlamanın yanı sıra, bu coğrafyada yaşayan insanların bir diğer ortak özelliği de çoğunluğunun İslam’a inanan Müslümanlar olmasıdır. Bu bakımdan Arap dilinin bu kadar önemli olmasının iki ana nedeni vardır. Yani ilki. Bu coğrafyada Müslümanların konuştuğu ortak dil ve ibadet dili olması nedeniyle “tamamlayıcı” bir özelliğe sahiptir ve bu bakımdan oldukça önemlidir. İkincisi; Müslüman, farklı dinlere sahip veya semavi inancı olmayan tüm bireylerin, insanlığın uzun yıllar yaşadığı bu zengin tarihi, edebi ve kültürel coğrafyayı anlamak ve anlatmak için Arapça öğrenmesi gerekmektedir. Bu bakımdan da önemlidir. Arapça; Köklü ve büyüleyici olduğu için birçok önemli özelliğe sahiptir, ancak ilk iki özellik, Arapça’nın diğer dillerden açık farkını ve önemini ortaya koyan sebeplerdir.

Neden Arapça öğreniyoruz?

Herhangi bir bireyin Arapça öğrenmesi için birçok neden vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: 1) Bireylerin inanç ve vicdan özgürlüğü vardır ve birçok ülkede bu özgürlük anayasa ile güvence altına alınmış ve yasalara dayanmaktadır. Dileyen tek tanrılı dinlerden (Müslüman, Yahudi, Hıristiyan) herhangi birine inanabilir. Ya da merhametsiz bir insan, kendi felsefesine göre dinlere de inanabilir (Konfüçyüs felsefesi, Buddha, Lao Tzu). Hatta herhangi bir dine inanmamaya bile inanabilir. Sonuçta inanç, insan doğasının dayattığı bir duygudur. Bu bağlamda inancını ve İslam inancını birleştiren bir kişi, İslam’ın emir ve yasaklarını ve kültürel uygulamalarını, hadisleri, sünneti, Kur’an-ı Kerim’i ve ictihad alanında mutasavvıflar ve İslam düşünürleri tarafından yazılan tefsir kitaplarını okuyabilir. Ve inanç gerçekleri ve diğer birçok unsur. bilmem gerek. Bu unsurların birçoğu yazılı kaynaklarda ve eserlerde geçmektedir ve dolayısıyla bireylerin bu eserleri ve kitapları okuyabilmeleri, anlayabilmeleri, üzerinde düşünebilmeleri ve yorumlayabilmeleri için yazıldıkları dili iyi bilmeleri gerekmektedir. Çeviri yoluyla da öğrenmek mümkün ama eserleri ana dilinde bilen biri elbette daha çok faydalanacaktır. Bu nedenle İslam inancına sahip her birey, inancını ve İslami bilgisini artırmak istiyorsa, Arapça temel dil olarak kabul edilir.2) Arapçayı öğrenmek için İslam inancını benimsemek gerekir.

Arapça Öğrenmede Arapça Kurslarının Etkisi Nedir?

Bilindiği üzere hem ülkemizde hem de Ankara’da çok sayıda Arapça dil kursu bulunmaktadır. Dolayısıyla Arapça dil kursu Ankara’da çok popüler. Arapça dil kurslarının Arapça öğrenmeye birçok olumlu etkisi vardır. Ayrıca derslerde çalışmanın dil üzerinde olumlu dolaylı etkileri vardır. Bunlar en önemli iki konu:
1) Bilindiği gibi kursların kendi yönetmeliği ve yazılı kuralları vardır ve bu nedenle işlemlerini, derslerini ve faaliyetlerini bir plan, program ve sistem çerçevesinde yürütürler. Bu sayede kurs yoluyla öğrenilen Arapça, belirli bir sistematik çalışma ile gerçekleştirilecek olan kalıcı ve verimli olacaktır.
2) Derste görev yapan uzmanlar sayesinde Arap dilinin gramer yapısı, teknik ve doktrin bilgisi ve doğru telaffuz çalışmaları, diğer yandan uzmanlar sayesinde Arap dilinin kültür ve medeniyetteki yeri ve önemi alınır. Arapça konuşulan coğrafyaların kültürü gibi birçok faydalı eser ve edebî noktalarda yer almaktadır.Ayrıca bilgiler de elde edilmektedir.
3) Arapça kelimelere değil harflere dayalı bir dildir. Bu bağlamda kendi içinde birkaç önemli kural ve özelliğe sahiptir. Bireyin tüm bu unsurları kendi kendine öğrenmesi oldukça zahmetli olacak ve bunun yanında istenilen başarı yüzdesine ulaşılamayacaktır. Bu bağlamda yetkin ve nitelikli kişilere başvurmak ve derslerde yapılandırılmış, etkili ve kalıcı bir eğitim elde etmek, bireylere zaman, başarılı ve kalıcı öğrenme fırsatı verir.

Ankara Arapça Kursu Tavsiye 2021

Ankara’da birçok Arapça dil merkezi bulunmaktadır. Ancak birçoğu istenilen standartta eğitim verememektedir. Eğitim alan bireylerin yorumları ve kursların eğitim nitelikleri dikkate alındığında özellikle iki kurs merkezi göze çarpmaktadır. Ankara’da Arapça dil kursu için önerebileceğimiz iki eğitim kurumu bulunmaktadır.

Arapça Kursu Fiyatları Ankara

Ankara’da birçok Arapça dil kursu bulunmaktadır. Bu kurslar; Personelin kalitesi, kursun başarısı gibi çeşitli faktörlerin kalitesine göre farklı oranlarda hizmet sunmaktadır. Net bir fiyat etiketi olmamakla birlikte genel kurs, eğitim ve kurs niteliklerine bağlı olarak 200 TL ile 750 TL arasında değişmektedir.

Ankara’nın En İyi Arapça Kursu

En iyi kursu seçmek çok zor, ancak başarı oranları, kursiyerlerden gelen geri bildirimler, kurs standartları, nitelikler ve fırsatlar ve son olarak personelin liyakatleri varsa, Jaggery Yabancı Diller Okulu kalabalığın arasından sıyrılıyor. Eğitim yaklaşımı ve kurs içindeki birçok fırsat nedeniyle birçok kişinin onayını ve takdirini kazandı.

Ücretsiz Arapça Kursu Ankara

Ankara’da Arapça dilinde ücretsiz ve ücretli kurslar sunan birçok eğitim kurumu bulunmaktadır. Elbette ücretli Arapça kurslarındaki öğretim kalitesi ücretsiz Arapça kurslarına göre çok daha iyi olacaktır ancak bütçe nedenlerinden dolayı ücretsiz bir Arapça dil kursu seçmek isteyebilirsiniz. Bu durumlarda halk eğitim merkezlerine başvurmanız gerekir. Ankara’da birçok halk eğitim merkezi ücretsiz Arapça dil kursları sunmaktadır.

Bir önceki yazımız olan Ankara İngilizce Kurs Tavsiyesi Ö yazısına da  bakmanızı önermekteyiz.

Exit mobile version